Pramonės konkurencingumas: kaip reaguoti į inovacijų iššūkius? (4 dalis)

2015-06-22


Pramonė - ekonomikos pagrindas. Patirtis po praėjusios ekonomikos ir finansų krizės suteikė aiškių įrodymų, kad Europos šalys turinčios tvirtą pramoninę bazę, atsilaikė geriau. Aršios pasaulinės konkurencijos sąlygomis, Europos pramonės atgimimas dėka investicijų, mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų galėtų tapti augimo ir darbo vietų kūrimo varikliu, jeigu išsakytos mintys taptų konkrečiais darbais. Būtent inovacijos gali tapti stimulu Europos pramonei ir verslui mobilizuoti jėgas ir vesti ES ekonomiką augimo linkme. Tinkama reguliavimo aplinka integruojanti konkurencingumą visose politikos srityse visuose valdžios sluoksniuose, o taip pat išbaigta Vieninga rinka, geresnė prieiga prie finansų, konkurencingomis kainomis parduodamų energetikos produktų ir žaliavų, dinamiška ir atsakinga darbo rinka sukuria taip reikalingą ilgalaikį pagrindą verslui investuoti į inovacijas Europoje. Pastaraisiais metais Europos pramonė ir jos konkurencingumas - Europos Sąjungos institucijų dėmesio centre. Didelis dėmesys pramonės konkurencingumo klausimams buvo skiriamas Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai metu, o keletas naujausių Europos Komisijos komunikatų (2010 m. “Integruota pramonės politika globalizacijos eroje", 2012 m. "Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti”, 2014 m. "Dėl Europos pramonės atgimimo") akcentuoja pramonės konkurencingumo, kaip vieno svarbiausių Europos politikos formavimo ramsčių, svarbą. Inovacijos galėtų ypač pasitarnauti keičiant žaidimo taisykles. ES siekia išlaikyti savo lyderio pozicijas, tačiau ES MTTP atotrūkis nuo JAV sudaro 100 milijardų eurų per metus. Būtina pasirinkti tinkamus įrankius ir šią tendenciją pakeisti, skatinant bendroves sutelkti Europos stipriąsias savybes ir pastūmėti ekonomiką augimo linkme ieškant atsako į kylančius iššūkius. Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) kartu su Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Darbdavių grupe bei partneriais, organizuoja aukšto lygio diskusijų platformą integruotos pramonės politikos Europoje aptarimui bei ES pramonės politikos akcentuojančios inovacijų iššūkius skatinimui, 3-čioje pramonės politikos konferencijoje “Pramonės konkurencingumas: kaip reaguoti į inovacijų iššūkius?”.

Kiti renginiai

AGNĖS KUZMICKAITĖS 2018/19 METŲ KOLEKCIJOS PRISTATYMAS 2018-04-05

AGNĖS KUZMICKAITĖS 2018/19 METŲ KOLEKCIJOS PRISTATYMAS

Annual Press Conference of the Rail Baltica Implementers. 2018-01-23

Watch the Annual Press Conference of the Rail Baltica Implementers in Vilnius and learn more about the progress of the project and what is planned for this year.

Makroprudencinės politikos konferencija 2017 2017-05-11

Lietuvos bankas organizuoja tarptautinę konferenciją „Ar nekilnojamojo turto kainos turėtų būti vienas iš makroprudencinės politikos tikslų?“ Ji aukšto lygio makroekonominės politikos formuotojus iš europinių ir tarptautinių institucijų,...

Lietuvos bankas 2017-03-14

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas pristato 2016 m. bankų sektoriaus rezultatus, naujausias skolinimo ir skolinimosi tendencijas, prognozes, vykstančius pokyčius mokėjimo paslaugų rinkoje.

Kasparas Uinskas – fortepijonas, solo rečitalis “Mėnesienos sonata” 2017-03-08

Kasparas Uinskas – fortepijonas, solo rečitalis “Mėnesienos sonata”

PR Lapės 2016 2017-01-23

„PR Lapės 2016“ – tai kasmetiniai Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto apdovanojimai, kurių tikslas – įvertinti bei apdovanoti įdomiausius komunikacijos projektus.